söndag 5 juli 2009

Två kråkor slår sig bittida ner på vår förstukvist och inleder en konversation.


Kråka 1: Kraa (Jo...så att...)

Kråka 2: Kraa ( Saar du de...)

Kråka 1: Kraa (Att liksom...)

Kråka 2: Kraa (De e en sag di)


Kråka 2 är en skånsk kråka, men budskapet är tydligt. Att så tidigt som möjligt om morgonen få oss fokusera på något annat än våra egna bekymmer, tolka ett för oss okänt språk och leva oss in i andra arters föreställningsvärld gör gott för stämningen i huset och för världen i stort.

Musiktips: I´m gonna knock on your door med Eddie Hodges

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar