måndag 22 juni 2009

På lånad dator

Åtta dagar utan nät
och utan telefon, begrips!
Åtta dagar utan ord på skärmen
bud om pengar eller skulder
mänskors göromål på Facebook
ensamhet som delas, redovisas
"Nu går jag och lägger mig"
+ annan viktig info ut mot världen

Åtta dagar utan daglig poesi
detta är ju inte ens en dikt,
nej inte dikt, nej verkligt mycket värre
Det frestar på att vistas länge IRL
Och blyertsrader på ett papper ingen kommer hitta
sedan huset brunnit upp är ingen dikt

Men där på skärmen
i den prickiga miljön
blir dikten till, blir snygg, blir verklig
Och alltihop beror på Glocalnet
Glocalnet ska skämmas, känna skuld
Som straff ska dom nu vrida tiden bak och ut och in
i dagar åtta här införa daglig poesi - och duglig
Det är det minsta mänskligheten kan begära

Musiktips 4:33 by John Cage

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar