torsdag 4 juni 2009

Tar ni emot? Hur mycket i så fall och hur tar ni? På ett spjärnande eller alltomfattande osorterat sätt eller sparsmakat, lämnar ni mycket? Får man skärskåda det som lämnats därhän och om möjligt efter rengöring förstås återutnyttja ratade partier om nu helheten befaras för torftig eller otillräckligt täckande, otäck i värsta fall och beträffande leverans önskas öppna spjäll, dammluckor typ och hjälmar på eller ska det mer likna vanlig spolning, det kan bli svårt att särskilja från annan vanlig spolning i så fall är sipprande att föredra om jag får lov att ha en personlig infallsvinkel, stänkande är ju på modet bland otåliga ja ja kom och stänk men låt det gå fort, det är typiskt storstadsbor det, motsatsen är  väl en omgång rotborste, långa hårda tag och ändå bara blänker det på ytan, blänker och blir halt, ska det gå in, ända in, får man bäst resultat genom att gnida, gnida - lösa upp -gnida lite till, skrapa försiktigt, klappa in och så en lätt sprej - blir det bra så, när tar ni emot?Musiktips: Fronteira med Renato Borghetti

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar