onsdag 6 juni 2012


Se här så vackra ord jag vaskat fram
och lagt i stjärna som en patiens
nu prålar dom på plats i all sin glans
men samlar likt förbannat bara damm
Det strikta mönstrets åldriga program
får folk att blunda och att nicka till
Om tanken flyger fritt varhelst den vill
uppstår det värsta kaos: Diktarslam!
där orden ropas högt i mikrofon
och dränks av stormande applåd
förfining visas ingen nåd
den står med skammens rodnad där i vrån
av grymmaste poeters kretsar
och knypplar nya gamla spetsar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar